Csatlakozott az Ecommerce Europe kezdeményezéséhez az Ecommerce Hungary

szabályozás

Az Ecommerce Hungary támogatja az Ecommerce Europe nyílt levelét: egyenlő versenyfeltételek biztosítása az uniós piacon működő valamennyi e-kereskedelmi szereplőnek.

Az e-kereskedelmi szektor az utóbbi években jelentős változásokon ment keresztül. A COVID-19 pandémia, a felgyorsult digitalizáció, a kereskedelemben is megfigyelhető globalizáció komoly kihívások elé állította, állítja a szektort. Ebben a helyzetben a helyi szereplők versenyképességének fenntartása, javítása elemi érdeke a magyar gazdaságnak. Az Ecommerce Europe kezdeményezéséhez csatlakozva az Ecommerce Hungary szeretné ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy az EU-n kívüli, távol-keleti szereplők térnyerése okán is, az egyenlő versenyfeltételek („level playing field”) biztosítása és az uniós szabályok betartatása kiemelt jelentőséggel bír a szektor minden szereplője számára. Az e-kereskedelem dinamikusan fejlődik, és immár Magyarországon is csaknem 10%-át teszi ki a teljes kiskereskedelmi forgalomnak. Az utóbbi 12 hónap egyik legfontosabb fejleménye volt a nem EU-s (javarészt távol-keleti) szereplők erőteljes terjeszkedése. Ezen szereplők kifejezetten agresszív marketingstratégiát alkalmaznak, valamint az Ecommerce Europe véleménye, forrásai alapján valószínűsíthető, hogy anyaországaik kormányai erősen támogatják e-kereskedelmi vállalataikat a globális terjeszkedés céljával. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az Ecommerce Hungary az Ecommerce Europe-pal együtt hasznosnak tartja és támogatja a nyílt és intenzív versenyt, hiszen az teszi lehetővé, hogy a fogyasztók a termékek lehető legszélesebb köréhez a lehető legjobb szolgáltatások és árak mellett jussanak hozzá. Ugyanakkor ez a verseny hosszabb távon csak úgy lehet előnyös, ha az összes uniós és Unión kívüli szereplő ugyanolyan játékszabályok szerint játszik. Az e-kereskedelem immár egy összetett módon szabályozott terület. Az uniós és hazai szabályozásoknak való megfelelés komoly erőfeszítéseket igényel a hazai iparági szereplőktől. Ezért is találja az ECH aggasztónak, hogy bizonyos jelek alapján kérdések merülhetnek fel azon vonatkozásban, hogy a piacon újonnan megjelenő, gyorsan terjeszkedő, Unión kívüli szereplők mennyire tartják be ezen szabályokat. Ezen kétségek egyaránt érintik a fogyasztóvédelmet, a termékbiztonságot, az adatvédelmet és az adózás rendjét. Továbbá, ahogy – többek között – az Ecommerce Hungary beadványa alapján megindult GVH vizsgálat is jelzi, általában érintik a versenyfeltételek betartását, a fogyasztók esetleges megtévesztését is.

Az Ecommerce Hungary csatlakozik az egyenlő versenyfeltételek biztosítására és betartatására irányuló Ecommerce Europe kezdeményezéshez. Az ECH meg van győződve arról, hogy az e-kereskedelem és a hazai gazdaság jövője szempontjából egyaránt fontos az Ecommerce Europe kezdeményezése. A már megkezdett úton tovább haladva itthon is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szektorban működő összes vállalkozás azonos szabályok és feltételek mellett versenyezzen. Ez a hazai e- kereskedelmi vállalkozásoknak és a fogyasztóknak egyaránt hasznára válna, az utóbbiak így biztonságban élvezhetnék a fejlődő, versengő e-kereskedelem előnyeit.